::โครงสร้างการบริหารงาน
 

 
       
 
 
 
 
         
ประวัติโรงเรียน
www.spmmschool.com พัฒนาระบบโดย
ผู้ก่อตั้ง www.facebook/spmm IT Sriphanommas Team
คณะกรรมการสถานศึกษา E-mail:Phanommasschool@gmail.com E-mail:chokchai.cumwai@gmail.com
ตราสัญลักษณ์    
วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
     
โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
สังกัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
เลขที่ 326 ถนนเขาน้ำตก ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0 5543 1081